Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Montážní práce a aut. montážních prací

Cíle předmětu

Cílem předmětu je definovat, detailně popsat a začlenit proces montáže do oblasti výroby. Absolvent předmětu bude schopen navrhnout postup montáže výrobního zařízení a zhodnotit jeho vliv na výslednou přesnost zařízení.

E-learning

Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH OBORŮ PROSTŘEDNICTVÍM MODULÁRNÍ INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0459 viz http://projekty.fs.vsb.cz/459/.
http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=198

Povinná literatura

PETRŮ, J.; ČEP, R. Základy montáže [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012 [cit. 2012-10-25]. Scripta electronica. s. 123. Dostupné na WWW:< http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory>. ISBN 978-80-248-2773-5.
PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57.
BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II – 1. díl. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TUO, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1822-1.
BRYCHTA, J.; ČEP, R.; NOVÁKOVÁ, J.; PETŘKOVSKÁ, L. Technologie II 2. díl. Ostrava : Ediční středisko VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 150. ISBN 978-80-248-1822-1.
BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:<http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO/>. ISBN 978-80-248-1505-3 .

Doporučená literatura

HAVRILA, M. Automatizovaná montáž. Prešov : FVT Prešov, 1997.
HOFMANN, Petr. Technologie montáže. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. 90 s. ISBN 80-7082-382-8.
KAUFMAN, M. a kol. Racionalizace interních montáží. Praha : SNTL Alfa Praha, 1980. 350 s.
MÁDL, Jan. Technologie obrábění a montáže : návody ke cvičení. 2. vyd. Praha : České vysoké učení technické, 1990. 162 s.
PLACHER, Z. Technologie montáže. Praha : ITP Praha, 1967.
SCHRÖCK, Joseph. Montáž, lícování a měření. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury – Redakce strojírenské literatury, 1965. 306 s. 04-290-64.
SLANINA, F. a kol. Montáž v strojárskych a elektrotechnických výrobách. Bratislava : Alfa Bratislava, 1990.
VALENTOVIČ, Ernest. Technológia montáže. Bratislava : STU Bratislava, 1999. 96 s.
VASILKO, Karol; HRUBÝ, Jindřich; LIPTÁK, Ján. Technológia obrábania a montáže. Bratislava : Alfa Bratislava, 1991. 496 s. ISBN 80-05-00807-4.
VLACH, Bohumil a kol. Technologie obrábění a montáží. 1. vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. 472 s. 04-203-90.
VIGNER, M.; ZELENKA, A.; KRÁL. Metodika projektování výrobních procesů. Praha : SNTL Praha, 1984.

Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH OBORŮ PROSTŘEDNICTVÍM MODULÁRNÍ INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0459 viz http://projekty.fs.vsb.cz/459/.


Typ studia navazující magisterskémagisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0506/02
Zkratka MP
Název předmětu česky Montážní práce a aut. montážních prací
Název předmětu anglicky Assembling Works and Automatization of Assembling Works
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.