Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstrukce a výroba přípravků

Cíle předmětu

Student se po ukončení předmětu bude orientovat v problematice konstruování speciálních obráběcích přípravků. Seznámí se se zásadami pro ustavování a upínámí obrobků v přípravcích, s možnostmi zabezpečení požadované přesnosti výroby prostřednictvím přípravků a s prostředky, které může použít pro upínání. Praktickým ověřením získaných vědomostí je vypracování vlastního projektu přípravku pro obrábění konkrétní součásti.

E-learning

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:<http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO/>. ISBN 978-80-248-1505-3 .

Povinná literatura

Mrkvica,M.: Přípravky a obráběcí nástroje-II. díl. Přípravky. VŠB Ostrava
1988,s.182
Chvála,B., Votava,J.: Přípravky. Praha, SNTL 1988

Doporučená literatura

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:<http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO/>. ISBN 978-80-248-1505-3 .


Typ studia magisterskénavazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0507/01
Zkratka KVP
Název předmětu česky Konstrukce a výroba přípravků
Název předmětu anglicky Construction and Production of Fixtures
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica