Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nekonvenční metody obrábění

Cíle předmětu

Výuka tohoto předmětu navazuje na stávající vyučované předměty na katedře obrábění a montáže (Základy strojírenské technologie II, Technologie II, Obrábění, CAD/CAM systémy v obrábění, Teorie obrábění, Nástroje, Obráběcí stroje a další), fakulty strojní VŠB – Technické Univerzity Ostrava. V tomto předmětu studenti uplatní své dosavadní znalosti v oblasti používaných technologií obrábění. Předmět tedy navazuje na znalosti, získané studiem technologických předmětů a rozvíjí do hloubky znalosti v oblasti nejmodernějších technologií obrábění.

Povinná literatura

[1] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění I – Elektroerozivní, elektrochemické a chemické obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2016, 104 s., ISBN 978-80-248-3943-1.
[2] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění II – Obrábění laserem, plazmou, ultrazvukem, elektronovým, iontovým a vodním paprskem. VŠB – TU Ostrava, 2016, 117 s., ISBN 978-80-248-3944-8.
[3] MORÁVEK,R.: Nekonvenční metody obrábění. Plzeň, ZČU 1994.
[4] RAŠA, J.; POKORNÝ, P. GABRIEL, V.: Strojírenská technologie 3, 2 díl. - Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, Fyzikální technologie obrábění. 2001, Scientia, spol. s. r. o. Praha, ISBN 80-7183-227-8.
[5] BARCAL, J.: Nekonveční metody obrábění, ČVUT Praha 1989, 122 stran.
[6] MAŇKOVÁ, I.: Progresívne technologie, Technická univerzita Košice, Vienala, Košice, 2000, ISBN 80-7099-430-4 .
[7] MIČIETOVÁ, A.: Nekonvenčné metódy obrábania. Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, 2001, 376 s. ISBN 80-7100-853-2 .
[8] HUMÁR, A.: Technologie I, Technologie obrábění – 3. část, Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní program, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, 2005.

Doporučená literatura

[7] MIKOVEC, M.: Obrábění materiálů s velkou tvrdostí a pevností, SNTL Praha
1982, 196 stran.


Typ studia navazující magisterskémagisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0508/03
Zkratka NMO
Název předmětu česky Nekonvenční metody obrábění
Název předmětu anglicky Unconventional Methods of Machining
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.