Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Počítačová podpora obrábění

Cíle předmětu

Předmět navazuje na výuku předmětu CAM systémy v obrábění vyučovaný v prvním navazujícím ročníku, 2 semestru magisterského studia. Předmět Počítačová podpora v obrábění je určen pro studenty navazujícího 2. ročníku magisterského studia fakulty strojní, oboru strojírenská technologie. Vyučuje se ve 3 semestru navazujícího studia, tedy v zimním semestru. Zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblastí CAD/CAM systémů, při realizaci výroby součásti na CNC frézce.
Cílem je rozšíření znalostí programování NC obráběcích strojů se zaměřením na rozšíření základních strategií 3 osého frézování, doplnění a rozšíření tvorby průvodní dokumentace a pokročilou simulace a verifikace, dále pak je cílem studenta naučit programovat víceosé CNC obráběcí stroje (stroje s těmito technologickými možnostmi-kinematikou:4 osé soustružení, soustružení s poháněnými nástroji, tzv. indexované frézování a základy programování 5 osého plynulého).
Dále se pak studenti seznámí s tvorbou a úpravou používaných upínacích elementů, definováním grafiky nástroje a využitím CAD/CAM systémů pro nekonvenční technologie obrábění.

Povinná literatura

[1] SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na: http://vyuka.fs.vsb.cz/. Součástí této výukové opory je také 14 animací.
[2] SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5.
[3] SADÍLEK, M. ; Kosař F. Řešené praktické příklady v CAM systému Mastercam. VŠB – TU Ostrava, 2011, 169 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor je také 18 animací.
[4] SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor jsou také animace.
[5] http://www.sonetech.cz/ - www stránka producenta CAD/CAM systému Mastercam.
[6] Elektronická podpora dostupná na serveru kat 346: výukové opory, studijní verze softwaru, manuály, příklady a další.

Doporučená literatura

[ 1 ] HILDER, Terry. CNC-mozek stroje. MM Průmyslové spektrum, 2003, č.5, s.
38-39. ISSN 1212-2572 .
[ 2 ] http://www.frezovani-5os.cz – webové stránky o víceosém obrábění, citováno 19.7. 2010.
[ 3 ] SOLIDCAM. Průvodce uživatele modulem souvislého víceosého frézování, SolidCAM + SolidWorks, 1995-2008, s 241.Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0522/01
Zkratka PPO
Název předmětu česky Počítačová podpora obrábění
Název předmětu anglicky Computer Aided Manufacturing
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.