Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Obrábění a metrologie v praxi

Cíle předmětu

Výuka v tomto předmětu probíhá formou konzultací u svého vedoucího diplomové práce.

Povinná literatura

[1]SADILEK, M.; DUBSKÝ, J.; Obrábění I – Výběr přednášek. 2015. VŠB – TU Ostrava, 137 s., ISBN 978-80-246-3857-1 .
[2] BRYCHTA J. Obrábění – návody do cvičení – 1.část. VŠB-TU Ostrava, 1998, I. vydání. 84 s. ISBN 80-7078-436-9.
[3] BRYCHTA J. Obrábění – návody do cvičení – 2.část. VŠB-TU Ostrava, 1998, I. vydání. 120 s. ISBN 80-7078-470-9.
[4] NESLUŠAN, M.; TUREK, S.; BRYCHTA, J.; ČEP, R.; TABAČEK M.. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina: EDIS Žilina. 2007, 243s. ISBN 978-80-8070-711-8 .
[5] VASILKO, K.; MARCINČIN-NOVÁK, J.; HAVRILA, M. Výrobné inžinierstvo. Prešov: FVT TU Košice v Prešove, 2003, 424 s. ISBN 80-7099-995-0 .
[6] BRYCHTA J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění. E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů. 2007. Ediční středisko VŠB – TUO, 251 s. ISBN 978-80-248-1505-3 . http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO/
[7] SANDVIK Coromant, Technical Editorial dept. Modern Metal Cutting – A Practical Handbook. Tofters Tryckery AB, Sweden, 1994, 927 s. ISBN 91–972290–0–3.

Doporučená literatura

[1] SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. Oxford, Clarendon Press, 1984.
[2] VASILKO, Karol. Nové materiály a technologie ich spracovania. Bratislava, ALFA 1990.
[3] ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. 121 p.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-0524/02
Zkratka OMP
Název předmětu česky Obrábění a metrologie v praxi
Název předmětu anglicky Machining and Metrology in Practice
Kreditů 15
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.