Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metrologie

Cíle předmětu

Rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách.
Statisticky vyhodnotit naměřená data.- vyjádření nejistot měření, výsledku měření.

Povinná literatura

[1] Petřkovská, L., Čepová L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava : VŠB-TUO, 2012, ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory.
[2] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011
[3] Petřkovská, L.; Petrů, J.: Engineering Metrology and Assembly. VŠB-TUO, 2013.
[4] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004.
[5] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004.
[6] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie část, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008.
[7]ZÁKON 119/2000 SB.- o metrologii.

Doporučená literatura

[1]MLČOCH, L.- SLIMÁK, I.. Řízení kvality a strojírenská metrologie. Praha :
SNTL ALFA, 1987. 325 s.
[2]OBMAŠČÍK, M.- SLIMÁK, I.- MADUDA, M. Riadenie akosti a metrologia.
Bratislava : VŠDS ALFA, 19879. 271 s.
[3]DVOŘÁK, R.- CHMELÍK, V.- MAREK, M. Strojírenská metrologie Praha : ČVUT,
1992.. 150 s.
[4]OBMAŠČÍK, M. Metrológia chýb a nejistot merania a meradiel dĺžok. Žilina :
MASM, 1998. 61s. ISBN 80-85348-40-3 .
[5] Pernikář, J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a metrologie. Část metrologie, Učební texty vysokých škol, FSI-VUT v Brně, 2001.
[6] Čech, J., Pernikář, J., Janíček, L.: Strojírenská metrologie, skriptum FSI-VUT v Brně, 1998.


Typ studia -
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0711/02
Zkratka MET
Název předmětu česky Metrologie
Název předmětu anglicky Metrology
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.