Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ruční a strojní obrábění kovů

Cíle předmětu

Cílem předmětu výuky tohoto předmětu je teoreticky pochopit základní procesy při třískovém obrábění a další možnosti obrábění nekonvenčního. Důraz je kladem na obráběcí nástroje, materiály jejich pracovních částí a vhodné použití. Rovněž jsou popsány a demonstrovány základní obráběcí stroje, základní metody kontroly a měření strojních součástí a metody montáže strojů a zařízení.

Povinná literatura

[1] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8.
[2] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007.
[3] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2147-4. 88 s.
[4] http://homel.vsb.cz/~cep77.

Doporučená literatura

[1] BRYCHTA, J.; ČEP, R.; NOVÁKOVÁ, J.; PETŘKOVSKÁ, L. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : Ediční středisko VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, s. 88. ISBN 978-80-248-2147-4.
[2] BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s.
[3] ČEP, R.; PETRŮ, J. Experimentální metody v obrábění, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 146 s. ISBN 978-80-248-2533-5.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0734/01
Zkratka RSOK
Název předmětu česky Ruční a strojní obrábění kovů
Název předmětu anglicky Manual and Machine Machining of Metals
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.