Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Experimentální metody v obrábění

Cíle předmětu

Schopnost a kompetence
- aplikovat principy fyzikálních metod v obrábění
- interpretovat experimentální metody v obrábění
- sestavovat fyzikální modely na základě experimentů
- zobecnit výsledky experimentů ve výpočetním modelu
- navrhnout a realizovat experimentální pracoviště

Povinná literatura

[1] NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.
[2] MÁDL,J. Experimentální metody v teorii obrábění. ČVUT Praha, 1988.
[3] FOREJT, M., HIMÁR, A., PÍŠKA, M., JANÍČEK, L. Experimentální metody. [online]. Studijní opory pro magisterský studijní program 23-01-T Strojní inženýrství, obor strojírenská technologie - obrábění - tváření, svařování - management, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2003. Dostupné na


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0903/02
Zkratka EMO
Název předmětu česky Experimentální metody v obrábění
Název předmětu anglicky Experimental Methods in Machining
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.