Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků

Cíle předmětu

Student bude po absolvování předmětu schopen samostatného návrhu speciálního nástroje, případně přípravku pro konkrétní obráběcí operaci na konkrétním obrobku. Konstrukční návrh nástroje bude schopen doplnit i o kontrolu jeho geometrie a podmínky pro jeho výrobu a udržování. V případě návrhu přípravků bude konstrukce doplněna o kontrolu přesnosti ustavení a spolehlivosti upnutí dané navržené varianty řešení.

Povinná literatura

MRKVICA,M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,1986, 215 s.
ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha: SNTL Praha, 1986, 464 s.
MRKVICA, I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-I.díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 148 s.ISBN 80-248-1053-0.
MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-II. díl. Přípravky.Ostrava: VŠB Ostrava 1988,s.182

Doporučená literatura

MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-I.díl. Řezné nástroje. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001, 192 s.ISBN 80-7078-941-7.
Chvála,B.a Votava,J. Přípravky. Praha: SNTL Praha,1988


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0904/02
Zkratka KONP
Název předmětu česky Konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků
Název předmětu anglicky Construction of Cutting Tools and Fixtures
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica