Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Strojírenská metrologie a řízení kvality

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na vědecké principy strojírenské metrologie v technické a legislativní oblasti. Absolvent bude schopen samostatně aplikovat a vyvíjet měřicí metody, včetně jejich vyhodnocení ve své vědecké práci.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] TŮMOVÁ, O. Metrologie a hodnocení procesů.Vydavatelství: BEN - technická literatura, 2010
[2] DOVICA M. a kol.: Metrológia v strojárstve. EMILENA Košice, 2006. ISBN 80-8073-407-0.
[3] PALENČÁR R., KUREKOVÁ E., HALAJ M.: Meranie a metrológia pre manažérov. STU Bratislava, 2007. ISBN 978-80-227-2743-3 .
[4] CHRISTOPH R., NEUMANN H. J.: Multisenzorová souřadnicová měřící technika. PRIMA Bilavčík, s.r.o., 2008.
[5] PALENČÁR R., RUIZ J. M., JANIGA I., HORNÍKOVÁ A.: Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách. Grafické štúdio Ing. Peter Juriga Bratislava, 2001. ISBN 80-968449-3-8 .

Doporučená literatura

[1] WIMMER G., PALENČÁR R., WITKOVSKÝ V.: Spracovanie a vyhodnocovanie meraní. VEDA Bratislava, 2002. ISBN 80-224-0734-8 .
[2] Zákon č.505/90, Normy, firemní literatura


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0907/02
Zkratka SMŘK
Název předmětu česky Strojírenská metrologie a řízení kvality
Název předmětu anglicky Engineering Metrology and Quality Management
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.