Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Strojírenská metrologie a řízení kvality

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na vědecké principy strojírenské metrologie v technické a legislativní oblasti. Absolvent bude schopen samostatně aplikovat a vyvíjet měřicí metody, včetně jejich vyhodnocení ve své vědecké práci.

Povinná literatura

[1] TŮMOVÁ, O. Metrologie a hodnocení procesů.Vydavatelství: BEN - technická literatura, 2010
[2] DOVICA M. a kol.: Metrológia v strojárstve. EMILENA Košice, 2006. ISBN 80-8073-407-0.
[3] PALENČÁR R., KUREKOVÁ E., HALAJ M.: Meranie a metrológia pre manažérov. STU Bratislava, 2007. ISBN 978-80-227-2743-3 .
[4] CHRISTOPH R., NEUMANN H. J.: Multisenzorová souřadnicová měřící technika. PRIMA Bilavčík, s.r.o., 2008.
[5] PALENČÁR R., RUIZ J. M., JANIGA I., HORNÍKOVÁ A.: Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách. Grafické štúdio Ing. Peter Juriga Bratislava, 2001. ISBN 80-968449-3-8 .

Doporučená literatura

[1] WIMMER G., PALENČÁR R., WITKOVSKÝ V.: Spracovanie a vyhodnocovanie meraní. VEDA Bratislava, 2002. ISBN 80-224-0734-8 .
[2] Zákon č.505/90, Normy, firemní literatura


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-0907/03
Zkratka SMŘK
Název předmětu česky Strojírenská metrologie a řízení kvality
Název předmětu anglicky Engineering Metrology and Quality Management
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.