Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Počítačová podpora procesu obrábění

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení vědeckých principů teorie programování a CAD/CAM systémů pro počítačovou podporu procesů obrábění. Cílem je rozšíření znalostí programování NC obráběcích strojů se zaměřením na rozšíření základních strategií víceosého obrábění a pokročilou simulaci a verifikaci programování víceosých obráběcích strojů.

Povinná literatura

SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na: http://vyuka.fs.vsb.cz/. LMS Moodle: http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=200
SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5.
SADÍLEK, M.; KOSAŘ F. Řešené praktické příklady v CAM systému Mastercam. VŠB – TU Ostrava, 2011, 169 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor je také 18 animací.
SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html.
Elektronická podpora dostupná na serveru kat 346: výukové opory, studijní verze softwaru, manuály, příklady, atd.

Doporučená literatura

[1] http://www.edgecam.com – www stránky dodavatele CAM systému EdgeCAMCAM.
[2] http://www.solidcam.com - www stránky dodavatele CAM systému SolidCAM.
[3] http://www.sonetech.cz/ - www stránky dodavatele CAM systému MasteCAM.
[4] http://www.frezovani-5os.cz – webové stránky o víceosém obrábění.
[5] SOLIDCAM. Průvodce uživatele modulem souvislého víceosého frézování, SolidCAM + SolidWorks, 1995-[]2008, s 241.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-0908/03
Zkratka PPPO
Název předmětu česky Počítačová podpora procesu obrábění
Název předmětu anglicky Computer Support of Machining
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.