Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie a technologie obrábění

Cíle předmětu

Cílem tohoto předmětu je naučit se aplikovat praktické a teoretické poznatky, zejména ve výzkumné a vědecké činnosti.
- aplikovat fyzikální principy obrábění
- interpretovat experimentální metody v analýze obráběcích procesů
- zobecnit výsledky experimentů ve výpočetním modelu
- navrhnout a realizovat experimentální a výpočetní pracoviště

Povinná literatura

Brychta, J.: Výrobní stroje obráběcí.Ostrava, VŠB TU 2003
BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; SADÍLEK, Marek; PETŘKOVSKÁ, Lenka; NOVÁKOVÁ, Jana. Nové směry v progresivním obrábění. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2007 Dostupné na http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO. ISBN 978-80-248-1505-3 .
HAVRILA, M., ZAJAC, J., BRYCHTA, J., JURKO, J. Top trendy v obrábaní, I. časť – Obrábané materiály. Media/ST, s.r.o. Žilina, 2006, 202 s. ISBN 80–968954–2–7

Doporučená literatura

ZAJAC, Jozef; JURKO, Jozef; ČEP, Robert. Top trendy v obrábaní, II. časť – Nástrojové materiály. Žilina : Media/ST, s.r.o Žilina, 2006. 193 s. ISBN 80–968954–2–7.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-0947/03
Zkratka TaTO
Název předmětu česky Teorie a technologie obrábění
Název předmětu anglicky Theory and Technology of Machining
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.