Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metrologie

Cíle předmětu

Rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data- vyjádření nejistot měření, výsledku měření. Čtení dílenských výkresů z pohledu kontroly strojní součástky.

E-learning

[1] Petřkovská, L., Čepová L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava : VŠB-TUO, 2012. http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory

Další skripta jsou na stránka Katedry obrábění a montáže: www.346.vsb.cz v sekci STUDIJNÍ LITERATURA

[1] Tichá, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/STROJ%C3%8DRENSK%C3%81%20METROLOGIE-1.d%C3%ADl.pdf
[2] Tichá, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. http://www.346.vsb.cz/346.vsb.cz/N%C3%81VODY%20DO%20CVI%C4%8CEN%C3%8D%20Z%20P%C5%98EDM%C4%9ATU%20stroj%C3%ADrensk%C3%A1%20metrologie.pdf
[3] Petřkovská, L., Čepová L. .: Strojírenská metrologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2011. http://www.346.vsb.cz/Petrkovska,%20Cepova%20-%20strojirenska%20metrologie.pdf

Povinná literatura

[1] PETŘKOVSKÁ, L., ČEPOVÁ L.: Metrologie a řízení kvality. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. Dostupné na http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory.
[2] PETŘKOVSKÁ, L., ČEPOVÁ, L.: Strojírenská metrologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.
[3] ANTRHONY, D. M.: Engineering metrology I, II. G.B: Pergamon Press, 1986.

Doporučená literatura

[1] TICHÁ, Š.: Strojírenská metrologie část 1, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004.
[2] TICHÁ, Š.: Strojírenská metrologie část 2 - Základy řízení jakosti. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004.
[3] TICHÁ, Š.: Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie část. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008.
[4] COCCO, L.: Moder Metrology Concerns, InTech, Chapters pushed. 2012.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-2001/01
Zkratka MET
Název předmětu česky Metrologie
Název předmětu anglicky Metrology
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Čepová, Ph.D.