Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nástroje

Cíle předmětu

Absolvováním předmětu získá student základní přehled o nástrojích používaných v třískovém obrábění. Seznámí se se základy jejich konstrukce, vlivem řezné geometrie na jejich řezivost a podmínkami nasazení jednotlivých nástrojů z hlediska technického a ekonomického.

E-learning

BRYCHTA, J., ČEP, R., SADÍLEK, M., PETŘKOVSKÁ, L., NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica, s. 251. Dostupné na WWW:<http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO/>. ISBN 978-80-248-1505-3 .

Povinná literatura

MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje - I.díl. Řezné nástroje,4. vydání, Ostrava, VŠB-TU, 2015, 194s. ISBN 978-80-248-3775-8.
MRKVICA,I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů - 1. část. 3. vydání, Ostrava: VŠB-TU,2016, 148s. ISBN 978-80-248-3936-3.
AB SANVIK COROMANT. Modern Metal Cutting. Sandviken: Sandvik Coromant, Technical Editorial dept., 1994. ISBN 91-972299-0-3.
BUNSHAH, R.F. Handbook of Hard Coating. Noyes Publication/William Publishing, N. York: 2001,550 p. ISBN 0-8155-1437-7 .

Doporučená literatura

MRKVICA, M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB-TU, 1986, 215s.
ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL, 1986,
464s.
DAVIS, J.R. Tools Materials. ASM Specialy Handbook. ASM International,
Materials Park, 2 nd. ed. Ohio: 1998, 501 p. ISBN 0-8170-545-1.
KALPAKJIAN, S. Manufacturing enginering and technology. Addison – Wesley, Publishing Copany, Inc. 1989. 1199 s.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-3005/02
Zkratka Nástroje
Název předmětu česky Nástroje
Název předmětu anglicky Cutting Tools
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica