Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Praktikum z obrábění a metrologie

Cíle předmětu

Student v rámci předmětu Praktikum z obrábění a metrologie získá zkušenost ze zpracování a prezentace odborného tématu.

E-learning

Studijní materiály umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

[1]SADILEK, M.; DUBSKÝ, J.; Obrábění I – Výběr přednášek. 2015. VŠB – TU Ostrava, 137 s., ISBN 978-80-246-3857-1 .
[2] NESLUŠAN, M.; TUREK, S.; BRYCHTA, J.; ČEP, R.; TABAČEK M.. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina: EDIS Žilina. 2007, 243s. ISBN 978-80-8070-711-8 .
[3] SANDVIK Coromant, Technical Editorial dept. Modern Metal Cutting – A Practical Handbook. Tofters Tryckery AB, Sweden, 1994, 927 s. ISBN 91–972290–0–3.

Doporučená literatura

[1] VASILKO, Karol. Nové materiály a technologie ich spracovania. Bratislava, ALFA 1990.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-3006/01
Zkratka POM
Název předmětu česky Praktikum z obrábění a metrologie
Název předmětu anglicky Practice in machining and metrology
Kreditů 15
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.