Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Simulace a analýzy v aditivní výrobě

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se simulacemi a analýzami v aditivní výrobě. Simulace jsou nedílnou součástí při přípravě tiskové úlohy převážně u kovových materiálů, kdy na základě simulace a analýzy jsme schopni eliminovat vnitřní napětí a následné deformace. Studenti budou provádět simulace ve specializovaných softwarech. Získané informace a dovednosti budou moci studenti uplatnit v závěrečných pracích.

Student bude schopen:
• pracovat ve specializovaném softwaru pro simulace a analýzy aditivní technologie (3D tisk),
• určit na základě geometrického tvaru modelu vhodnou orientaci v tiskové komoře,
• vhodně zvolit podpůrné prvky,
• vyhodnotit geometrické odchylky a deformace před tiskem,
• virtuálně vytisknout 3D model.

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

GIBSON, I, D ROSEN a B STUCKER. Additive manufacturing technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, c2010, xxii, 459 p. ISBN 1441911200 .
SEEPERSAD, Carolyn Conner. Challenges and Opportunities in Design for Additive Manufacturing. 3D Printing and Additive Manufacturing [online]. 2014, 1(1), 10-13 [cit. 2021-6-15]. ISSN 2329-7662 . Dostupné z: doi:10.1089/3dp.2013.0006.

Doporučená literatura

PARTELI, Eric J.R. a Thorsten PÖSCHEL. Particle-based simulation of powder application in additive manufacturing. Powder Technology [online]. 2016, 288, 96-102 [cit. 2021-6-15]. ISSN 00325910 . Dostupné z: doi:10.1016/j.powtec.2015.10.035.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-3011/02
Zkratka SaA
Název předmětu česky Simulace a analýzy v aditivní výrobě
Název předmětu anglicky Simulations and analyzes in additive manufacturing
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.