Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programování a obsluha 3D tiskáren

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s obsluhou 3D tiskáren napříč všemi dostupnými technologiemi (FDM, SLA, SLS, SLM, CFF + FDM). Studenti se nejprve teoreticky připraví a poté se prakticky seznámí a dostanou do kontaktu s 3D tiskárnami zmíněných technologií.

Student bude schopen:
• připravit tiskouvou úlohu z pohledu postprocessingu (slicování),
• ovládat základní obsluhu 3D tiskáren,
• reálně vytisknout předem připravený 3D model,
• přpravit tiskárnu k tisku (kalibrace, čištění, výměna základních částí, apod.).

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

GIBSON, I, D ROSEN a B STUCKER. Additive manufacturing technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, c2010, xxii, 459 p. ISBN 1441911200 .

Doporučená literatura

Příručka 3D tiskaře [online]. Verze 3.15. Praha: Prusa Research, 2020 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: https://www.prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3s_cz.pdf


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-3013/02
Zkratka PaOT
Název předmětu česky Programování a obsluha 3D tiskáren
Název předmětu anglicky Programming and operation of 3D printers
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.