Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie obrábění

Cíle předmětu

Studenti budou seznámeni s teorií obrábění. Dále zahrnuje studium tepelných jevů při obrábění, opotřebení břitu obráběcího nástroje, trvanlivosti i životnosti obráběcích nástrojů a optimalizaci podmínek řezání.

Povinná literatura

BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; SADÍLEK, Marek; PETŘKOVSKÁ, Lenka; NOVÁKOVÁ, Jana. Nové směry v progresivním obrábění. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2007 Dostupné na http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO. ISBN 978-80-248-1505-3 .
BRYCHTA, Josef; SADÍLEK, Marek; ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Progresivní metody v obrábění. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 144 s. ISBN 978-80-248-2513-7. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/Progresivni_metody_v_obrabeni_FINAL.pdf
NELUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert (25%); TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.
ČEP, Robert; SADÍLEK, Marek. Technology of Machining and CAM Systems. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 122 s.

Doporučená literatura

BRYCHTA, Josef; CZÁN, Andrej; ČEP, Robert; KRATOCHVÍL, Jiří; PETRŮ, Jana; SADÍLEK, Marek; STANČEKOVÁ, Dana; ZLÁMAL, Tomáš. Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2014, 170 s. ISBN 978-80-248-3522-8. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/obrabeni.pdf
VASILKO, Karol. Analytická teória trieskového obrábania. Prešov : COFIN Prešov, 2007. 338 s. ISBN 978–80–8073–759–7.
HUMÁR, A. Materiály pro řezné nástroje. Brno : MM Publishing Praha, 2008, 235 s. ISBN 978–80–254–2250–2.
BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-5002/02
Zkratka TO
Název předmětu česky Teorie obrábění
Název předmětu anglicky Theory of Machining
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.