Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Obráběcí stroje

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními typy obráběcích strojů, včetně NC strojů, jejich základním konstrukčním provedením a výrobními možnostmi. Součásti výuky budou rovněž základní ekonomické propočty, ovlivňující volbu OS. Posluchači se také seznámí s provedením jednoduchých měření přesnosti vybraných uzlů obráběcích strojů.

Povinná literatura

ČEP, Robert; BRYCHTA, Josef; CZÁNOVÁ, Tatiana. Inovácie výrobných strojov. Žilina : KOVT Innovations, 2016, 200 s. ISBN 978-80-972236-0-1 .
ČEP, Robert; SADÍLEK, Marek. Technology of Machining and CAM Systems. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 122 s.
BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2012, 145 s. ISBN 978-80-248-2941-8.

Doporučená literatura

MAREK, J. a kol. Konstrukce CNC obráběcích strojů. MM Publishing, 2014, 430 s. ISBN 978-80-260-6780-1 .
SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích strojů. Vydala: Společnost pro obráběcí stroje Horská 3, Praha, 2002, ISBN 80-238-8426-3 . 119 s.
NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert (25%); TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.
Katalogy výrobců obráběcích strojů


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-5009/01
Zkratka OS
Název předmětu česky Obráběcí stroje
Název předmětu anglicky Machine Tools
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.