Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Experimentální metody v obrábění

Cíle předmětu

Schopnost a kompetence
- aplikovat principy fyzikálních metod v obrábění
- interpretovat experimentální metody v obrábění
- sestavovat fyzikální modely na základě experimentů
- zobecnit výsledky experimentů ve výpočetním modelu
- navrhnout a realizovat experimentální pracoviště

E-learning

Studijní materiály umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.
ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Experimentální metody v obrábění. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978–80–248–2533–5. - http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory
STAHL, J-E. METAL CUTTING – Theories and models. Sweden : Division of Production and Materials Engineering. Lund University Sweden, 2012. 580 s. ISBN 978-91-637-1336-1 .

Doporučená literatura

BRYCHTA, Josef; SADÍLEK, Marek; ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Progresivní metody v obrábění. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 144 s. ISBN 978-80-248-2513-7. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/Progresivni_metody_v_obrabeni_FINAL.pdf
SADÍLEK, Marek; STANČEKOVÁ, Dana; ZLÁMAL, Tomáš. Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2014, 170 s. ISBN 978-80-248-3522-8. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/obrabeni.pdf
FOREJT, M., HUMÁR, A., PÍŠKA, M., JANÍČEK, L. Experimentální metody. [online]. Studijní opory pro magisterský studijní program 23-01-T Strojní inženýrství, obor strojírenská technologie - obrábění - tváření, svařování - management, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2003. Dostupné na


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-9002/02
Zkratka EMO
Název předmětu česky Experimentální metody v obrábění
Název předmětu anglicky Experimental Methods in Machining
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.