Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstrukce obráběcích přípravků a nástrojů

Cíle předmětu

Student bude po absolvování předmětu schopen samostatného návrhu speciálního nástroje, případně přípravku pro konkrétní obráběcí operaci na konkrétním obrobku. Konstrukční návrh nástroje bude schopen doplnit i o kontrolu jeho geometrie a podmínky pro jeho výrobu a udržování. V případě návrhu přípravků bude konstrukce doplněna o kontrolu přesnosti ustavení a spolehlivosti upnutí dané navržené varianty řešení.

Povinná literatura

MRKVICA,M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,1986, 215 s.
ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha: SNTL Praha, 1986, 464 s.
MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-II. díl. Přípravky. 3. vydání, Ostrava: VŠB Ostrava, 2015, 182 s. ISBN 978-80-248-3776-5.
STEPHENSON, D.A., AGAPIOU, J.S. Metal Cutting Theory and Practise, Third edition, Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2016, 947 p. ISBN 978-1-4665-8753-3.
KLOCKE, F. Fertigungsverfahren 1 - Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide, 9. Auflage, Springer-Verlag GmbH Deutschland, 2018, 682 S. ISBN 978-3-662-54206-4.

Doporučená literatura

MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje - I.díl. Řezné nástroje. 4. vydání, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015, 194 s. ISBN 978-80-248-3775-8.
MRKVICA, I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-1.část, 3. vydání, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016, 148 s. ISBN 978-80-248-3963-3 .
CHVÁLA, B., VOTAVA, J. Přípravky. Praha: SNTL Praha,1988, 275 s.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-9003/02
Zkratka KaVPaN
Název předmětu česky Konstrukce obráběcích přípravků a nástrojů
Název předmětu anglicky Construction of Cutting Tools and Fixtures
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica