Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická dokumentace

Cíle předmětu

Cílem předmětu je objasnit posluchačům bakalářského studia problematiku tvorby technické dokumentace. Posluchači se seznámí s různými formami dokumentace, od stůdií, projektů až po prováděcí dokumentaci, potřebnou pro realizaci nových technických objektů a opravy a údržbu stávajících. Dále budou seznámeni s legislativními podmínkami pro tvorbu jednotlivých forem dokumentace. Budou schopni nejenom tvořit různé typy technické dokumentace, ale i využívat dostupné typy dokumentace pro získání informací pro konstrukci a tvorbu projektů.

E-learning

Pro výuku je využíván e-learningový nástroj Moodle.

Povinná literatura

KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6
KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. [online] dostupne z www
<http://robot2.vsb.cz/elekskripta/technicka_dokumentace/titulni_strana.htm>

Doporučená literaturaTyp studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0302/05
Zkratka TeDoc
Název předmětu česky Technická dokumentace
Název předmětu anglicky Technical Documentation
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.