Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ročníkový projekt

Cíle předmětu

Znalost zadané problematiky, umět vytvořit požadavky pro aplikaci, vytvořit varianty řešení,
stanovit kritéria, vybrat optomální variantu.

Povinná literatura

SKAŘUPA, J., ZELINA, P. Hlavice průmyslových robotů. Ostrava: VŠB, 1993, 105 s. ,ISBN 80-7078-304-4.
SKAŘUPA, J., ZELINA, P. Navrhování a výpočty efektorů PRaM. Ostrava: VŠB, 1996,107 s., ISBN 80-7078-210-2.
TALÁCKO, J., MATIČKA, R. Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů. Praha: ČVUT, 1995, 237 s., ISBN 80-01-01291-3.
KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TU Ostrava, 2004. 144 s. ISBN 80-248-0626-6.
Individuálně dle zadání bakalářské práce.

Doporučená literatura

KÁRNÍK, L. Periferní zařízení RTP. 1. vydání, Skripta VŠB-TU, Ostrava: 2006, 132 s. ISBN 80-248-1221-5.
Kárník, L. Servisní roboty - Modelování a analýza.[online] Dostupné z www:
http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku.htm


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0304/03
Zkratka Ročpr
Název předmětu česky Ročníkový projekt
Název předmětu anglicky Years Project
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.