Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpracování výrobních dokumentací v CADu

Cíle předmětu

Znalost modelování ve 3D systému PRO/ENGINEER, umět namodelovat libovolný part, vytvořit sestavu, vytvořit výkres ve 2D.

Povinná literatura

KONEČNÝ, Z. Modelování a analýza konstrukcí průmyslových robotů I. [online] Dostupné z www: http://robot.vsb.cz/CAD1/CAD1.htm
LMS Moodle: Návody ke cvičením. [online] Dostupné z www: http://vyuka.fs.vsb.cz/

Doporučená literatura

DOMES, V. Wildfire – příklady. [online] Dostupné z www: http://robot.vsb.cz/elekskripta/domes/nova/Priklady_Wildfire.htm


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0322/02
Zkratka ZvdCA
Název předmětu česky Zpracování výrobních dokumentací v CADu
Název předmětu anglicky Processing of Manufacturing Documentation in CAD
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Ladislav Karník, CSc.