Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský projekt II

Cíle předmětu

analyzovat zadání, navrhnout řešení, výběr řešení, oponování výběru/rozhodnutí,
samostaná práce

E-learning

LMS Moodle

Povinná literatura

literatura k bakalářské práci - viz zadání BP

Doporučená literatura

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FS, VŠB-TU Ostrava, 1999.
Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.
Normy : DIN


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0336/01
Zkratka BPII
Název předmětu česky Bakalářský projekt II
Název předmětu anglicky Bachelor Project II
Kreditů 13
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Petr Novák