Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odborná praxe 1

Cíle předmětu

************************************************
Jedná se o volitelný předmět s délkou odborné praxe 2 týdnů (odpovídá počtu kreditů ) v termínu od konce letního semestru 2.ročníku Bc studia (nebo 1.ročníku navazujícího Mg studia) do 31.8. - před zahájením zimního semestru 3.ročníku Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia).
Předmět je nad rámec studijních povinností a je určen pro prezenční formu studia.
Předmět bude zapsán do studijního plánu zimního semestru 3.r. Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia).
************************************************


Cílem odborné praxe je tvůrčím způsobem využít odborné znalosti nabyté v rámci studia oboru při řešení praktických problémů ve firmě působící v rámci studovaného oboru. Přitom získat praktické zkušenosti z řízení pracovních kolektivů, rozhodování o postupu řešení problému, organizace postupu řešení v rámci kolektivu, získat zkušenosti s formulací úkolů dílčích etap řešení a delegace zodpovědnosti za jejich dosažení. Vítány jsou i zkušenosti s aplikací cizího jazyka v odborné praxi.
Termín praxe je uvažován v období mezi letním a zimním semestrem, do 31.8.
Doba praxe: 2- 6 týdnů, získaný počet kreditů: 2-6

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Bezpečnostní předpisy zaměstnavatele.
Pracovní postupy zaměstnavatele.

Doporučená literatura

dle zadání vedoucího praxe


Typ studia bakalářské, navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0340/01
Zkratka OA1
Název předmětu česky Odborná praxe 1
Název předmětu anglicky Practical Training 1
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Petr Novák