Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odborná praxe 4

Cíle předmětu

************************************************
Jedná se o volitelný předmět s délkou odborné praxe 5 týdnů (odpovídá počtu kreditů ) v termínu od konce letního semestru 2.ročníku Bc studia (nebo 1.ročníku navazujícího Mg studia) do 31.8. - před zahájením zimního semestru 3.ročníku Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia).
Předmět je nad rámec studijních povinností a je určen pro prezenční formu studia.
Předmět bude zapsán do studijního plánu zimního semestru 3.r. Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia).
************************************************


Cílem odborné praxe je tvůrčím způsobem využít odborné znalosti nabyté v rámci studia oboru při řešení praktických problémů ve firmě působící v rámci studovaného oboru. Přitom získat praktické zkušenosti z řízení pracovních kolektivů, rozhodování o postupu řešení problému, organizace postupu řešení v rámci kolektivu, získat zkušenosti s formulací úkolů dílčích etap řešení a delegace zodpovědnosti za jejich dosažení. Vítány jsou i zkušenosti s aplikací cizího jazyka v odborné praxi.
Termín praxe je uvažován v období mezi letním a zimním semestrem, do 31.8.
Doba praxe: 2- 6 týdnů, získaný počet kreditů: 2-6

E-learning

Není relevantní

Povinná literatura

Bezpečnostní předpisy zaměstnavatele.
Pracovní postupy zaměstnavatele.

Doporučená literatura

dle zadání vedoucího praxe


Typ studia bakalářskénavazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0343/01
Zkratka OA4
Název předmětu česky Odborná praxe 4
Název předmětu anglicky Practical Training 4
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Petr Novák