Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metodika konstruování v oboru

Cíle předmětu

Cílem je schopnost interpretace podstaty a principů postupů pro navrhování nových nebo inovovaných technických systémů a jejich aplikace pro analýzu a syntézu v úlohách technické praxe.

Povinná literatura

Skařupa, J. [I]Kreativita a inovační myšlení v konstruování.[/I] VŠB-TU, Ostrava, 2007

Doporučená literatura

Hubka, V. Konstrukční nauka. Heurista, Zurich, Švýcarsko, 1995, s.105,
ISBN 80-901135-0-8 .
TechOptimizer 3.0 – SoftwareManual. Invention Machina Corporation,
Boston, USA, 1997 – 1998, str. 312.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0502/02
Zkratka MKM
Název předmětu česky Metodika konstruování v oboru
Název předmětu anglicky Design Methodology in Mechatronics
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.