Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektování a provoz RTP

Cíle předmětu

Vyhodnotit stávající stav zadaného výrobního systému. Formulovat zadání pro tvorbu modernizovaného výrobního systému s využitím prostředků robotizace. Navrhovat nový stav výrobního systému s využitím průmyslových robotů. Konstruovat jednotlivé komponenty robotizovaného technologického pracoviště. Plánovat postupnou realizaci navrženého systému

E-learning

Moodle

Povinná literatura

[1] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2.
[2] BĚLOHOUBEK, P. Investice a výrobní systémy I. , 1. vydání, Brno 2001:
Inženýrské centrum Brno, ISBN 80-86308-07-3, 84 s.
[3] ZELENKA, A. & KRÁL, M. Projektování výrobních systémů, 1. vyd., Praha 1995:
Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-01302-2, 365 s.
[4] DOLANSKÝ, V. & MĚKOTA,V. & NĚMEC.V. Projektový management, 1. vyd., 1996, Praha: Grada Publishing, s. 376, ISBN 80-7169-287-5.

Doporučená literatura

[1] Internet: http://roboter.industrienet.de/
[2] Internet: http://www.mmspektrum.cz
[3] Technik, časopis


Typ studia navazující magisterskémagisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0504/06
Zkratka PPRTP
Název předmětu česky Projektování a provoz RTP
Název předmětu anglicky Projection and Operation of Robot Work Cells
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.