Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Servisní roboty a systémy

Cíle předmětu

Znalost problematiky navrhování a nasazování servisních robotů, umět stanovit požadavky pro aplikace v nestrojírenských oblastech, umět navrhnout potřebné subsystémy mobilních servisních robotů, stanovit kritéria pro praktické aplikace.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

KÁRNÍK, L. - KNOFLÍČEK, R. - MARCINČIN, J. N. Mobilní roboty. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.
KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TUO, Ostrava: 2004, 144 s. ISBN 80-248-0626-6.
Automa, časopis
JMO, časopis
Internet: http://www.androidworld.com/prod01.htm

Doporučená literatura

KÁRNÍK, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. VŠB-TUO, Ostrava, 2000, 66 s. SBN 80-7078-739-2.


Typ studia navazující magisterské, magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0508/03
Zkratka SRS
Název předmětu česky Servisní roboty a systémy
Název předmětu anglicky Service Robots and Systems
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Ladislav Karník, CSc.