Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Servisní roboty a systémy

Cíle předmětu

Znalost problematiky navrhování a nasazování servisních robotů, umět stanovit požadavky pro aplikace v nestrojírenských oblastech, umět navrhnout potřebné subsystémy mobilních servisních robotů, stanovit kritéria pro praktické aplikace.

Povinná literatura

KÁRNÍK, L. - KNOFLÍČEK, R. - MARCINČIN, J. N. Mobilní roboty. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.
KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TUO, Ostrava: 2004, 144 s. ISBN 80-248-0626-6.
Automa, časopis
JMO, časopis
Internet: http://www.androidworld.com/prod01.htm

Doporučená literatura

KÁRNÍK, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. VŠB-TUO, Ostrava, 2000, 66 s. SBN 80-7078-739-2.


Typ studia navazující magisterskémagisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0508/03
Zkratka SRS
Název předmětu česky Servisní roboty a systémy
Název předmětu anglicky Service Robots and Systems
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Ladislav Karník, CSc.