Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Semestrální projekt II

Cíle předmětu

Analyzovat současný stav zadaného problému. Definovat požadavkový list. Navrhnout varianty řešení. Vybrat optimální variantu.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

LMS Moodle

Povinná literatura

Lms.vsb.cz
http://lms.vsb.cz/course/view.php?id=5799
Dle pokynů vedoucích diplomovýchh prací.

Doporučená literatura

Dle pokynů vedoucích diplomovýchh prací.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0510/04
Zkratka SP II
Název předmětu česky Semestrální projekt II
Název předmětu anglicky Term Project II
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.