Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Semestrální projekt II

Cíle předmětu

Analyzovat současný stav zadaného problému. Definovat požadavkový list. Navrhnout varianty řešení. Vybrat optimální variantu.

E-learning

LMS Moodle

Povinná literatura

Lms.vsb.cz
http://lms.vsb.cz/course/view.php?id=5799
Dle pokynů vedoucích diplomovýchh prací.

Doporučená literatura

Dle pokynů vedoucích diplomovýchh prací.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0510/05
Zkratka SP II
Název předmětu česky Semestrální projekt II
Název předmětu anglicky Term Project II
Kreditů 8
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.