Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt

Cíle předmětu

Řešit detailně vybranou optimalní varintu.
Příprava předobhajoby diplomové práce.
Zpracování diplomové práce.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

lms.vsb.cz
http://lms.vsb.cz/course/view.php?id=10331
Individuálně dle zadání DP.

Doporučená literatura

Individuálně dle zadání DP.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0560/02
Zkratka DP
Název předmětu česky Diplomový projekt
Název předmětu anglicky Diploma Project
Kreditů 18
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.