Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Techniky podpory inovací

Cíle předmětu

Interpretace podstaty a principů postupů pro navrhování nových nebo inovovaných technických systémů.

Hodnotová analýza technického systému/procesu.

Postupy a techniky pro identifikaci inovačních zadání pro technické systémy a procesy.

Nalezení a překonávání rozporů při navrhování a zdokonalování technických systémů a procesů.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] Skařupa, J. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 230 s. ISBN 978-80-248-1717-0.

[2] Devojno I. Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ, IndusTRIZ, Brno, 1999.

[3] ALTŠULLER, G. S. (1998). Co na to vynálezce. Brno: IndusTRIZ (překlad z ruštiny B. Bušov).

Doporučená literatura

[1] GADD, K. TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving. Wiley, 2011. 504 p. ISBN: 978-0-470-74188-7.

[2] EDER, E. W., HOSNEDL, S. Design Engineering (A Maual for Enhanced Creativity). 1. vyd. London: CRC Press, 2007. 587 s. ISBN 1-4200-4765-5.

[3] Goldfire Innovator 4.0, User Guide, Invention Machine Corporation, Boston, 2013.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0607/01
Zkratka TPI
Název předmětu česky Techniky podpory inovací
Název předmětu anglicky Inovation Supporting Techniques
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.