Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikace servisních robotů

Cíle předmětu

Stávající aplikační oblasti servisních robotů.

Orientace v platné legislativě.

Znalost struktur a používaných technických prostředků servisních robotů pro stávající aplikační oblasti.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] Juraj Smrček, Ladislav Kárník.Robotika:servisné roboty : navrhovanie, konštrukcia, riešenia. - 1. vyd. Košice : Michal Vaško, 2008. - 531 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-7165-713-2 .

[2] Smrček, J.,Hajduk, M.,Bobovský, Z., Janoš, R.: Robotika:metodika nasadzovania servisných robotov, 1. vyd. Košice : TU, 2013, 203 s. ISBN 978-80-553-1523-2 .

[3] KÁRNÍK, L.; KNOFLÍČEK, R.; MARCINČIN, J. N. Mobilní roboty. 1. vydání. Opava: Márfy Slezsko, 2000. 212 s. ISBN 80-902746-2-5.

[4] CECCARELLI, Marco. Service robots and robotics: design and application. Hershey, PA: Engineering Science Reference, c2012. ISBN 9781466602922 .

Doporučená literatura

[1] Skařupa, J. - Mostýn, V., Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vydání Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní fakulta, 2002, ISBN 80-88922-55-0 .

[2] PALKO, A., SMRČEK, J. Robotika, Koncové efektory pre priemyslné a servisné roboty, Navrhovanie – Konštrukcia - Riešenia. 1. vydání. Košice: TU v Košiciach, 2004. 274 s. ISBN 80-8073-218-3 .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0612/01
Zkratka ASR
Název předmětu česky Aplikace servisních robotů
Název předmětu anglicky Applications of Service Robots
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.