Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikace servisních robotů

Cíle předmětu

Stávající aplikační oblasti servisních robotů.

Orientace v platné legislativě.

Znalost struktur a používaných technických prostředků servisních robotů pro stávající aplikační oblasti.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] Juraj Smrček, Ladislav Kárník.Robotika:servisné roboty : navrhovanie, konštrukcia, riešenia. - 1. vyd. Košice : Michal Vaško, 2008. - 531 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-7165-713-2 .

[2] Smrček, J.,Hajduk, M.,Bobovský, Z., Janoš, R.: Robotika:metodika nasadzovania servisných robotov, 1. vyd. Košice : TU, 2013, 203 s. ISBN 978-80-553-1523-2 .

[3] KÁRNÍK, L.; KNOFLÍČEK, R.; MARCINČIN, J. N. Mobilní roboty. 1. vydání. Opava: Márfy Slezsko, 2000. 212 s. ISBN 80-902746-2-5.

[4] CECCARELLI, Marco. Service robots and robotics: design and application. Hershey, PA: Engineering Science Reference, c2012. ISBN 9781466602922 .

Doporučená literatura

[1] Skařupa, J. - Mostýn, V., Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vydání Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní fakulta, 2002, ISBN 80-88922-55-0 .

[2] PALKO, A., SMRČEK, J. Robotika, Koncové efektory pre priemyslné a servisné roboty, Navrhovanie – Konštrukcia - Riešenia. 1. vydání. Košice: TU v Košiciach, 2004. 274 s. ISBN 80-8073-218-3 .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0612/01
Zkratka ASR
Název předmětu česky Aplikace servisních robotů
Název předmětu anglicky Applications of Service Robots
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.