Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bionika - Biomimetika

Cíle předmětu

V předmětu se posluchači seznámí s bionikou, biomimetikou a biomimikrou. Ziskají přehled o aplikací biologických vzorů při návrhu technických systémů. Seznámí se s aktuálním stavem poznání v těchto oblastech a o postupech přenosu znalostí z bio vzorů na technické systémy.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] Nachtigall W., Wisser A., Bionics by Examples - 250 Scenarios from Classical to Modern Times, Springer International Publishing, 2015, ISBN 978-3319058573 
[2] Wallace G. G., Moulton S. E., Kapsa R. M. I., Higgins M. J., Organic Bionics, 2012, ISBN: 3527328823 
[3] Persiani S., Biomimetics of Motion, Springer International Publishing, 2019, ISBN 9783319930794 
[4] Liu J., Biomimetics Through Nanoelectronics - Development of Three Dimensional Macroporous Nanoelectronics for Building Smart Materials, ISBN 978-3-319-68609-7 
[5] Torgal F. P., Labrincha J. A., Diamanti M. V., Yu C.-P., Lee H. K.. Biotechnologies and Biomimetics for Civil Engineering, Springer, 2015, ISBN 978-3-319-09287-4 

Doporučená literatura

[1] Ehrlich. E.. Extreme Biomimetics, Springer International Publishing, 2017, ISBN 978-3-319-45340-8 
[2] Cohen Y.B.. - Biomimetics - Biologically Inspired Technologies, CRC Press, 2005, ISBN 9780849331633 
[3] Wermter S., Palm G., Weber C., Elshaw M., Biomimetic Neural Learning for Intelligent Robots, Springer, 2005, ISBN 978-3-540-31896-5 
[4] Vepa R.. Biomimetic Robotics_ Mechanisms and Control, Cambridge University Press, 2009, ISBN 9780521895941


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0627/01
Zkratka BB
Název předmětu česky Bionika - Biomimetika
Název předmětu anglicky Bionics - Biomimetics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.