Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CAD 4 - pokročilé techniky

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti progresivních návrhových a konstrukčních postupů s podporou počítače. V první části je to využití technologie Behavioral Modeling, tj. vytváření součástí a sestav za podmínek, kdy jsou předem zadány požadované výsledné vlastnosti součásti nebo sestavy (např. poloha těžiště, povrch, objem, pracovní prostor apod.). V druhé části předmětu získají posluchači znalosti v oblasti tvarové a rozměrové optimalizace součástí a sestav z hlediska zátěžných sil (reakcí) a strukturální analýzy (napětí, deformace). Ve třetí části získají posluchači základní znalosti prostředků počítačové podpory v oblasti současného paralelního konstruování více jednotlivců a týmů. V závěru budou studenti seznámeni s možností propojení CAD systému se softwary třetích stran.

Povinná literatura

[1] KRYS, Václav, Jakub MŽIK a Tomáš CHAMRAD. Kinematické a základní dynamické analýzy mechanismů v CAD systému CREO: učební text a návody do cvičení předmětu "CAD II" [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2733-9.
[2] PAGÁČ, Marek. Učebnice SOLIDWORKS. V Brně: Vydavatelství Nová média, s.r.o, [2017]. ISBN 978-80-270-0918-3.
[3] HANSEN, L. Scott. Learning and applying SolidWorks 2013-2014: step-by-step. Seventh edition. South Norwalk: Industrial Press, 2013. ISBN 978-0-8311-3483-9.

Doporučená literatura

[1] LIPINA, Jan a Marek STUDÉNKA. CAD I: návody do cvičení [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2752-0.
[2] FREIBAUER, Martin, Hana VLÁČILOVÁ a Milena VILÍMKOVÁ. Základy práce v CAD systému SolidWorks. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2504-5 .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0639/01
Zkratka CAD4
Název předmětu česky CAD 4 - pokročilé techniky
Název předmětu anglicky CAD 4 - Advanced Techniques
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.