Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Periferie 2

Cíle předmětu

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s pokročilými způsoby návrhu periferních zařízení a jejich provázaností s ostatními zařízeními robotizovaných pracovišť nebo automatizovaných výrobních linek. Absolvent předmětu získá znalosti potřebné k návrhu složitějších typů periferních zařízení.

Povinná literatura

[1] FRIES, Jiří. Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2080-4.
[2] KÁRNÍK, Ladislav. Periferní zařízení RTP. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1221-5.
[3] ALSPAUGH, M. A. a R. O. BAILEY. Bulk material handling by conveyor belt. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 1996. ISBN 087335138X .

Doporučená literatura

[1] GAŠPARÍK, Miroslav a Milan GAFF. Manipulační a dopravní technika I. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2016. ISBN 978-80-213-2619-4.
Internet: https://www.interroll.cz/


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0643/01
Zkratka PRF2
Název předmětu česky Periferie 2
Název předmětu anglicky Peripheral Devices 2
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.