Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstrukční cvičení

Cíle předmětu

Cílem předmětu je studenta seznámit s obecnými konstrukčními postupy a postupy návrhu vybraných konstrukčních uzlů. Dále bude seznámen se softwarovými nástroji používanými při konstruování.

Povinná literatura

[1] SVOBODA, Pavel, Jan BRANDEJS a Jiří DVOŘÁČEK. Základy konstruování. Vydání šesté. Brno: CERM, Akademické nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-7204-921-9.
[2] SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R. MISCHKE a Richard Gordon BUDYNAS, HARTL, Martin a Miloš VLK, ed. Konstruování strojních součástí. Přeložil Martin HARTL. V Brně: VUTIUM, 2010. Překlady vysokoškolských učebnic, sv. 3. ISBN 978-80-214-2629-0.
[3] MOTT, Robert L., Edward M. VAVREK a Jyhwen WANG. Machine elements in mechanical design. Sixth edition. NY, NY: Pearson, [2018]. ISBN 978-0134441184 .

Doporučená literatura

Individuálně - dle zadání projektu.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0646/01
Zkratka KC
Název předmětu česky Konstrukční cvičení
Název předmětu anglicky Practising of the Mechanical Design
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.