Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Semestrální projekt IIa

Cíle předmětu

Analyzovat současný stav zadaného problému. Definovat požadavkový list. Navrhnout varianty řešení. Vybrat optimální variantu.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

LMS Moodle

Povinná literatura

Lms.vsb.cz
http://lms.vsb.cz/course/view.php?id=5799
Dle pokynů vedoucích diplomovýchh prací.

Doporučená literatura

Dle pokynů vedoucích diplomovýchh prací.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0913/01
Zkratka SP IIa
Název předmětu česky Semestrální projekt IIa
Název předmětu anglicky Team Project IIa
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.