Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Lineární algebra s Matlabem

Cíle předmětu

Cílem kursu je rozšířit znalosti studentů z lineární algebry s užitím Matlabu o pojmy, které jsou nezbytné k pochopení moderních metod používaných v informatice a při numerickém řešení technických problémů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Z. Dostál, Lineární algebra, VŠB-TU Ostrava 2000.
M. Demlová, B. Pondělíček, Úvod do algebry, ČVUT Praha 1996.
B. Budinský, J. Charvát, Matematika I, SNTL Praha 1987.
V. Havel, J. Holenda, Lineární algebra, SNTL/Alfa Praha 1984
J. Schmidtmayer, Maticový počet a jeho použití v technice, SNTL Praha 1967.

Doporučená literatura

Příklady z lineární algebry II a materiál k domácímu projektu.
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-2203/01
Zkratka LAM
Název předmětu česky Lineární algebra s Matlabem
Název předmětu anglicky Linear Algebra with Matlab
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.