Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody

Course aims

Numerické metody jsou v pozadí řešení náročných inženýrských úloh na počítači. Po absolvování předmětu Numerické metody 1 bude student schopen vybrat vhodný algoritmus pro řešení vybraných úloh matematické analýzy, analyzovat jejich řešení vzhledem ke stabilitě (citlivost výsledku na změny vstupních dat) a výpočetní náročnosti.

Electronic LMS Courses

No LMS course found for this subject.

Electronic study supports

Study information system (EDISON)

No study support found for this subject in study information system.

Digital repository (DSpace VsB-TUO)

No study materials found for this subject in digital repository.

Literature

- D. Lukáš, Numerické metody 1 - zápisky a programy z přednášek. VŠB-TU Ostrava, http://homel.vsb.cz/~luk76/Teaching/NM1/

Advised literature

- V. Vondrák, L. Pospíšil, Numerické metody 1. VŠB-TU Ostrava, http://mi21.vsb.cz/modul/numericke-metody-1


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-2501/02
Zkratka NM
Název předmětu česky Numerické metody
Název předmětu anglicky Numerical Methods
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.