Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský projekt I

Cíle předmětu

Samostatná práce podle zadaného tématu, zpravidla se jedná o úvodní fázi realizace bakalářské práce.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Povinná literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.

Doporučená literatura

Doporučená literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-2601/03
Zkratka BCI
Název předmětu česky Bakalářský projekt I
Název předmětu anglicky Bachelor Project I
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.