Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský projekt II

Cíle předmětu

Prokázat schopnosti samostatné práce na projektu.


Práce s literaturou, spolupráce s vedoucím práce, stylistické dovednosti, získávání odborných informací

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Povinná literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.

Doporučená literatura

Doporučená literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-2602/03
Zkratka BKII
Název předmětu česky Bakalářský projekt II
Název předmětu anglicky Bachelor Project II
Kreditů 12
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.