Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nelineární funkcionální analýza

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy nelineární funkcionální analýzy; současně s tím bude věnována pozornost aplikacím funkcionální analýzy při řešení nelineárních diferenciálních rovnic.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

P. Drábek, A. Kufner: Úvod do funkcionální analýzy, ZČU, Plzeň, 1993.
P. Drábek, A. Kufner: Funkcionální analýza, ZČU, Plzeň, 1994.S. Fučík, A. Kufner: Nonlinear differential equations, Elsevier, Amsterdam, 1980.

Doporučená literatura

S. Fučík, A. Kufner: Nelineární diferenciální rovnice, SNTL, Praha, 1978.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-4115/01
Zkratka NEFN
Název předmětu česky Nelineární funkcionální analýza
Název předmětu anglicky Nonlinear Functional Analysis
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.