Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statistika II

Cíle předmětu

Cílem předmětu je rozšíření a zvládnutí základních statistických metod o témata, která jsou frekventovaně používaná ve výzkumu i v praxi.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Briš R., Litschmannová M., STATISTIKA II., E-learningový prvek pro podporu výuky odborných a technických předmětů, v rámci projektu CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326, VŠB TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1482-7 .

Rogalewicz V.; Stochastické procesy, skriptum ČVUT Praha 1993.

Doporučená literatura

Hebák P.,Hustopecký J. a kol.: Vícerozměrné statistické metody (1-3), Informatorium, Praha 2004-2005, ISBN 80-7333-025-3

Rogalewicz V.; Stochastické procesy, skriptum ČVUT Praha 1993

Barlow R.E., Proschan F.; Mathematical Theory of Reliability, SIAM 1996, ISBN 0-89871-369-2


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-4402/02
Zkratka S II
Název předmětu česky Statistika II
Název předmětu anglicky Statistics II
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Briš, CSc.