Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statistika III

Cíle předmětu

Cílem předmětu je představení obecné teorie lineárních statistických modelů.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Anděl J.; Matematická statistika; SNTL/ALFA 1978.
Zvára K.: Regrese, MATFYZPRESS Praha 2008, ISBN 978-80-7378-041-8

Doporučená literatura

Searle L.R.; Linear Statistical Models; Second Edition, J. Wiley & Sons, 1986

McCullagh P., and Nelder J.A., Generalized Linear Models, Chapmann & Hall/CRC 1989, ISBN 0-412-31760-5.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-4403/01
Zkratka STA3
Název předmětu česky Statistika III
Název předmětu anglicky Statistics III
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Briš, CSc.