Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Biostatistika

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a technik pro statistickou analýzu medicínských dat. Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Briš R., Litschmannová M.,BIOSTATISTIKA pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2008

Doporučená literatura

Hebák P. a kol., Vícerozměrné statistické metody, Informatotium 2004
Likeš J., Machek J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981
Likeš J., Machek J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-4404/02
Zkratka BioS
Název předmětu česky Biostatistika
Název předmětu anglicky Biostatistics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Briš, CSc.