Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt I

Cíle předmětu

Samostatná práce podle zadaného tématu. Může být využit jako východisko pro následnou diplomovou práci.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-4603/02
Zkratka DP I
Název předmětu česky Diplomový projekt I
Název předmětu anglicky Diploma Project I
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.